Home Tags ห้องเช่าระยะสั้น

Tag: ห้องเช่าระยะสั้น

สะกัดคนหัวหมอ! นำห้องว่างมาปล่อยเช่า รัฐบาลกรีซเตรียมเรียกเก็บภาษี 5%

รัฐบาลกรีซเตรียมเรียกเก็บภาษีเจ้าของบ้านพัก ที่นำห้องว่างมาปล่อยเช่าบนเว็บไซต์ให้เช่าที่พักอาศัยระยะสั้นอย่าง Airbnb โดยผู้ให้เช่าจะต้องนำที่พักของตนเองมาขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลก่อนจะนำไปโฆษณาบนเว็บไซต์ แม้ว่าเทรนด์การปล่อยเช่าระยะสั้น กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศกรีซ แต่กลับส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจโรงแรมที่มียอดจองลดน้อยลง เนื่องจากค่าเช่าพักในบ้านพัก...