Home Tags อบรม

Tag: อบรม

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดอบรม “เทคนิคการขายแบบมืออาชีพ”

0
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้จัดอบรม ในหัวข้อ “เทคนิคการขายแบบมืออาชีพ” ให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในเทคนิคการขายแนวใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า...

โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะทางด้านธุรกิจ “Basic Business Skill for Architects”ครั้งที่ 2

0
เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าอบรมได้เพิ่มพูนทักษะด้านธุรกิจมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออกแบบ ต้นทุน รายรับ รายจ่าย ภาษี รวมไปถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล...

ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพครั้งที่ 23/59 “Architectural Metal Work”

0
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต - นักศึกษาสถาปัตยกรรม...

โครงการอบรม BIM และการใช้งาน Autodesk Revit 2017

0
สถาบันสถาปนิกสยาม โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกสมาคม เข้าร่วมอบรม BIM ภาคปฏิบัติ...

“จีโนลกรุ๊ป”อบรม PC แบรนด์ CT. ELECTRIC ไทวัสดุเขตภาคตะวันออก

0
เมื่อเร็ว ๆ นี้ จีโนลกรุ๊ป (GINOLR GROUP) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่างชั้นนำของประเทศไทยภายใต้แบรนด์...

การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ รุ่นที่ 25

0
แนวอบรม การบรรยาย + ดูงานส่วนราชการ และอสังหาริมทรัพย์แทบทุกประเภท รวมทั้งการอภิปรายกลุ่มทำรายงานและสอบวัดผล ฝึกปฏิบัติภาคสนาม...
นายหน้าอสังหาฯ

หลักสูตรนายหน้าอสังหาฯ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า) รุ่นที่ 31

0
หัวข้ออบรม วันที่ 1 แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์  สถานการณ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ล่าสุด ประเภทและราคาของอสังหาฯ 10 อันดับขายดี ปัจจัยสนับสนุนต่างๆ เพื่อประกอบการวางแผนการขาย แนวโน้มประเภทโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเติบโต...

หลักสูตรนายหน้าอสังหาฯ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า) รุ่นที่ 3

0
หัวข้ออบรม วันที่ 1 แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สถานการณ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ล่าสุด ประเภทและราคาของอสังหาฯ 10 อันดับขายดี ปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ...