Home Tags ออกแบบระเบียงบ้าน

Tag: ออกแบบระเบียงบ้าน

ชวนดูไอเดียระเบียงบ้านสวยงาม ออกแบบมาเพื่อการระบายอากาศที่ดี จาก 10 โครงการที่อยู่อาศัยทั่วโลก

“เพราะผู้คนให้ความสำคัญกับที่อยู่อาศัยของพวกเขามากขึ้น โดยที่พวกเขาไม่ต้องออกนอกบ้าน” - Alison Brooks - หลังจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 นักออกแบบส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า...