Home Tags อาคารชุด

Tag: อาคารชุด

นิติบุคคลบ้านจัดสรร

การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด รุ่นที่ 20

0
หัวข้อการอบรม:   การกำหนดอัตราเงินกองกลางกับข้อกำหนดกฎหมาย การคำนวณจำนวนเงินกองทุน นักพัฒนาที่ดินกับสถานะในการทำสัญญาเก็บเงินกองทุนนิติบุคคล การออกเอกสารรับเงินและการเก็บรักษาเงินกองกลาง การบริหารกองทุน กองทุนมีกี่ประเภท การกำหนดอัตราส่วนกลาง / อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ การตั้งกองทุนนิติบุคคล / การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านจัดสรร การจัดทำงบประมาณในการบริหาร การกำหนดอัตราส่วนกลาง การกำกับและเก็บค่าใช้จ่ายต่าง...
โครงการอสังหาริมทรัพย์

โครงการอสังหาริมทรัพย์ ก.ค. 59 เปิดตัวลดลงเล็กน้อย

ภาพรวมของ โครงการอสังหาริมทรัพย์ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 มีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด...
บริษัทพัฒนาที่ดิน ใหญ่สุดในประเทศ

10 อันดับ “บริษัทพัฒนาที่ดิน ใหญ่สุดในประเทศ”

ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เปิดเผยผลการสำรวจ...

“พฤกษาฯ” เบอร์ 1 ในวงการพัฒนาที่ดิน

บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ยังคงนั่งแท่นอันดับ 1 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในวงการพัฒนาที่ดิน จากข้อมูลจำนวนโครงการเปิดตัวใหม่ และมูลค่าของทรัพย์สิน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย...

โครงการที่อยู่อาศัย ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เผยโครงการที่อยู่อาศัย ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยนับจากจำนวน "หน่วย" หรือ "ยูนิต" ที่มากที่สุด...
โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น

ประกาศผล “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น” ประจำปี 2558

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ประกาศผลการตัดสิน โครงการอสังหารริมทรัพย์ดีเด่น...
ภาพรวมตลาดอสังหาฯ

ภาพรวมตลาดอสังหาฯ พฤษภา 2559 กระเตื้อง ส่วนใหญ่เป็นอาคารชุดราคากลาง-ต่ำ

ภาพรวมตลาดอสังหาฯ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในเดือนพฤษภาคม 2559 กระเตื้องขึ้น มีการเปิดตัวโครงการค่อนข้างมาก...
นิติบุคคลบ้านจัดสรร

การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด รุ่นที่ 19

0
หัวข้อการอบรม การกำหนดอัตราเงินกองกลางกับข้อกำหนดกฎหมาย การคำนวณจำนวนเงินกองทุน นักพัฒนาที่ดินกับสถานะในการทำสัญญาเก็บเงินกองทุนนิติบุคคล การออกเอกสารรับเงินและการเก็บรักษาเงินกองกลาง การบริหารกองทุน กองทุนมีกี่ประเภท การกำหนดอัตราส่วนกลาง / อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ การตั้งกองทุนนิติบุคคล / การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านจัดสรร การจัดทำงบประมาณในการบริหาร การกำหนดอัตราส่วนกลาง การกำกับและเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ข้อกฎหมายกับการโอนทรัพย์สินเป็นส่วนกลาง ทรัพย์สินใดบ้างที่ควรโอนเป็นทรัพย์ส่วนกลาง...