Home Tags อาคารเก่า

Tag: อาคารเก่า

สถาปนิกไทยห่วงอาคารสูง หลังพบว่าใช้ฉนวนกันความร้อนติดไฟง่าย

0
สมาคมสถาปนิกสยามฯ เตรียมเสนอกระทรวงมหาดไทย ยกร่างกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร เพื่อเพิ่มความปลอดภัย โดยเฉพาะให้กำหนดเรื่องการใช้ฉนวนกันความร้อนที่ติดไฟง่ายในระดับความสูงที่จำกัดเท่านั้น (ภาพไฟไหม้อาคารแกรนเฟลล์ทาวเวอร์ ในกรุงลอนดอนของอังกฤษ) จากเหตุไฟไหม้อาคารเกรนเฟลล์...
บ้านเสานัก

ร่องรอยชีวิตวันวาน ณ บ้านเสานัก

0
ในวันที่ผู้คนหันมาให้ความสนใจพิพิธภัณฑ์เอกชนมากขึ้น จากข่าวคราวการมีอยู่และพยายามคงอยู่ของพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลหลายแห่ง ก็เป็นข้อดีว่าเราได้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการอนุรักษ์สถานที่ที่เปี่ยมไปด้วยร่องรอยชีวิตในอดีตและคุณค่าของงานสถาปัตยกรรมเอาไว้ด้วยหัวใจ เช่นเดียวกันกับ ‘บ้านเสานัก’ ในจังหวัดลำปาง จากอดีต 'บ้านเสานัก' มีที่มาของชื่อตามลักษณะของโครงสร้างของบ้าน ซึ่งคำว่า 'นัก'...
อาคารเก่า

เสี้ยวความทรงจำ ณ พระจุฑาธุชราชฐาน

ในบรรดาเกาะใกล้กรุงทั้งหลาย ยังมีเกาะอีกแห่งที่มีความทรงจำในแง่มุมประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจไม่น้อย นั่นคือ เกาะสีชัง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5...