Home Tags อาคารไม้

Tag: อาคารไม้

Tzannes Architects เนรมิตรสร้างอาคารพาณิชย์ 7 ชั้น จากวัสดุไม้ทั้งหลัง !

ขอเอาใจเหล่าสถาปนิกหรือนักออกแบบผู้ชื่นชอบในงานไม้เล็กน้อย ด้วยการนำทุกท่านไปชมกับผลงานออกแบบอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งของ Tzannes Architects ที่สร้างขึ้นจากไม้ทั้งหลัง พร้อมดึงความโดดเด่นสวยงามของไม้ออกมาได้อย่างมีเอกลักษณ์ ช่วยส่งเสริมการใช้วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง สำหรับอาคารดังกล่าวนี้ตั้งอยู่ที่นครซิดนี่ย์...
อาคารเก่า

เสี้ยวความทรงจำ ณ พระจุฑาธุชราชฐาน

ในบรรดาเกาะใกล้กรุงทั้งหลาย ยังมีเกาะอีกแห่งที่มีความทรงจำในแง่มุมประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจไม่น้อย นั่นคือ เกาะสีชัง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5...

ไม้แปรรูป CLT นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่จะพลิกโฉมการออกแบบตึกระฟ้าไปอย่างสิ้นเชิง

โดยปกติแล้ว “ไม้” เป็นวัสดุที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในแวดวงการก่อสร้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งบทบาทส่วนใหญ่มักจะใช้ออกแบบตกแต่งภายในหรือก่อสร้างอาคารหลังเล็กๆ เท่านั้น จนกระทั้งได้มีการคิดค้นนวัตกรรมไม้แปรรูป ที่มีความแข็งแรงและสามารถทนต่อไฟได้มากกว่าเดิม...