Home Tags อาชีวศึกษา

Tag: อาชีวศึกษา

ภาครัฐ-เอกชนผนึกกำลังยกระดับคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาและกลุ่มอาชีพก่อสร้าง

0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ Thailand Professional Qualification Institute...

ส.รับสร้างบ้านญี่ปุ่นสนใจ “HBA Model” โครงการอาชีวศึกษาระบบภาคี

0
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารสมาคมรับสร้างบ้านจากญี่ปุ่น หารือความร่วมมือเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ให้ความสนใจ “HBA Model :...

ส.รับสร้างบ้านขับเคลื่อน HBA MODEL ขานรับนโยบายรัฐ “อาชีวะสร้างชาติ”

0
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทุนมนุษย์ “HBA MODEL” ล่าสุดเปิดหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาช่างเขียนแบบ สอดรับกับแนวนโยบายขับเคลื่อน...