Home Tags อิฐบล็อค

Tag: อิฐบล็อค

“Green Charcoal” Bio-bricks อิฐสีเขียวเพื่อคนอยู่ได้ สัตว์อยู่ดี ลมหายใจแห่งอนาคตของสถาปัตยกรรม

0
ตามปกติ “อิฐ” ที่เราเห็นมักทำขึ้นจากการผสมระหว่างดินเหนียว แกลบ ทราย และน้ำ นวดให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว...
วัสดุทดแทน

‘An idea for a new green’ นวัตกรรมวัสดุทดแทน

ด้วยความพยายามของนักวิจัยทั้งหลายที่พยายามวิจัย คิดค้น และพัฒนา นวัตกรรมวัสดุทดแทน หรือวัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ขึ้นมา...