Home Tags อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์

Tag: อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์

สมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย จับมือ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การออกแบบและการเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับ E-Commerce”

0
เนื่องจากในปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไป มีการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์มากขึ้น จึงทำให้ผู้ประกอบการ เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าจะต้องปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจแบบอีคอมเมิร์ซ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ทางสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย...