Home Tags อุตสาหกรรม

Tag: อุตสาหกรรม

ทาดาโน อิตัลไทย” รุกตลาดเครน CLMV

0
“ทาดาโน” ผู้นำอันดับ 1 ด้านเครนรถบรรทุกจากประเทศญี่ปุ่นผนึกกำลัง "อิตัลไทยอุตสาหกรรม" ตั้งบริษัทร่วมทุน “ทาดาโน...

UPCYCLE CARBON FOOTPRINT for INDUSTRY 4.0 กรุยทางผลิตภัณฑ์อีโค่ไทยสู่ตลาดโลก

0
ก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อุตสาหกรรมไทยจะปรับตัวและรับมืออย่างไรดี? คือคำถามยอดนิยมของหลายท่านหากท่านเป็นองค์กรภาคเอกชนที่เป็นเจ้าของธุรกิจผู้ผลิตสินค้าและบริการในปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นวาระแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งที่ทุกภาคส่วนของหน่วยงานภาครัฐต้องเข้ามาร่วมมือกันสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถไปสู่ฝั่งฝัน และไม่ให้องค์กรของตนต้องตกขบวนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

อนาคตอสังหาฯ ภาคตะวันออก หลังยุคต่อไป (ตอนที่ 1)

“คาดว่าหากมีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในรอบใหม่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกน่าจะมีศักยภาพในการฟื้นตัวได้เร็วกว่าภูมิภาคอื่นเนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญทั้งการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม การลงทุนของเอกชน การลงทุนของภาครัฐ และการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวมาพร้อม ๆ กัน” ท่ามกลางสถานการณ์ภาคการส่งออกยังคงขยายตัวติดลบอย่างต่อเนื่อง...