Home Tags อุโมงค์ใต้น้ำ

Tag: อุโมงค์ใต้น้ำ

อุโมงค์รถวิ่งใต้น้ำ

อุโมงค์รถวิ่งใต้น้ำแห่งแรกของโลก ร่นระยะเวลาข้ามชายฝั่งในนอร์เวย์ได้ถึง 10 ชม.!!

นอร์เวย์คลอดแผนการสร้าง อุโมงค์รถวิ่งใต้น้ำ แห่งแรกของโลก (Submerged Floating Bridges) เชื่อมชายฝั่งหมู่บ้าน...