Home Tags เกณฑ์ประเมินอาคารเขียว

Tag: เกณฑ์ประเมินอาคารเขียว

นวัตกรรมก่อสร้าง

ระบบอาคาร HBS (THAILAND) CO.,LTD. จากผลิตภัณฑ์ ThermCon และผลิตภัณฑ์PF 56 I/E

0
ระบบอาคาร HBS (THAILAND) CO.,LTD. จากผลิตภัณฑ์ ThermCon และผลิตภัณฑ์...
ประเมินค่าอาคารเขียว

เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 170: การประเมินค่าอาคารเขียวและสวนสาธารณะ

0
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกัน the BMAM EXPO Asia 2016...

โครงสร้างข้อกำหนดของเกณฑ์ประเมินอาคารเขียว LEED สำหรับอาคารเก่า

สำหรับอาคารที่ต้องการขอการรับรองเกณฑ์ประเมินอาคารเขียว LEED นั้นต้องเข้าใจถึงโครงสร้างเกณฑ์ประเมินอาคารเขียว LEED สำหรับอาคารเก่า เพื่อให้สามารถวางแผนการดำเนินการที่ถูกต้อง และสอดคล้องต่อความต้องการของเกณฑ์ประเมินได้อย่างถูกต้อง โครงสร้างหลักของข้อกำหนดใน...