Home Tags เขียนแบบ

Tag: เขียนแบบ

สภาสถาปนิกจับมือแอพพลิแคดจัดอบรมการใช้ BIM

0
สภาสถาปนิก และแอพพลิแคด ตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดอบรมทางวิชาชีพ โดยใช้ระบบ BIM ตลอดจนมอบ...