Home Tags เขื่อน

Tag: เขื่อน

97.52% แล้ว! อุโมงค์ผันน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่

0
ด้วยงบประมาณกว่า 15,000 ล้านบาท สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี ระบุว่าวัตถุประสงค์ของโครงการอุโมงค์ยักษ์นี้คือการแก้ปัญหาการแย่งชิงน้ำของประชาชนและเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดอุทกภัยอีกด้วย โครงการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ผันน้ำแม่แตง-เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลลงสู่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เริ่มเมื่อปี...