Home Tags เจียไต๋

Tag: เจียไต๋

เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่เจียไต๋ พลิกโฉมออฟฟิศแบบจำเจให้เหมือนบ้านหลังใหญ่ของพนักงาน

0
ออฟฟิศเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของพนักงงานออฟฟิศอย่างเรา ๆ เพราะนอกจากเราจะใช้เวลากับพื้นที่ตรงนี้เป็นเวลานานแล้ว เรายังต้องใช้พื้นที่ตรงนี้ในการคิดสร้างสรรค์หรือผลิตผลงานออกมา ฉะนั้นการออกแบบสถานที่ทำงาน จึงควรเล็งเห็นความสำคัญถึงตัวของผู้ใช้งานเป็นหลัก สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี...