Home Tags เชื้อรา

Tag: เชื้อรา

รีบตรวจก่อนสาย! สาเหตุที่บ้านของคุณก็อาจไม่ปลอดภัยจากเชื้อรา

0
เชื้อราในบ้าน เป็นอันตรายร้ายแรงที่คุณอาจชะล่าใจจนไม่ทันนึกว่าใกล้ตัวได้ขนาดไหน นอกจากราจะทำให้บ้านดูเสื่อมโทรมไม่น่ามองแล้ว รายังส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของคนในบ้าน ก่อให้เกิดอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล ปวดศีรษะ...