Home Tags เซ็นเซอร์ควบคุมแสงสว่าง

Tag: เซ็นเซอร์ควบคุมแสงสว่าง

วัสดุอุปกรณ์เพื่อความเสมอภาค

0
คำว่า “Universal Design” หรือ UD อาจจะมีความหมายที่หลากหลายออกไป ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล...