Home Tags เปิดโชว์ให้น้องชม

Tag: เปิดโชว์ให้น้องชม

“สถาปนิก’59 เปิดโชว์ให้น้องชม” ต้อนรับคณะนศ.ลงพื้นที่ Set Up เรียนรู้กระบวนการ ก่อนเป็นงานแสดงสินค้า

ผู้แทนสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) พาคณาจารย์ และคณะนิสิตนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี...