Tags Posts tagged with "เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประกวดออกแบบ

Thailand Green Design Award 2017 เชิญนักออกแบบหัวใจสีเขียวร่วมส่งผลงานเข้าประกวด

เวลาของนักออกแบบหัวใจสีเขียวมาถึงแล้ว!!! สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักออกแบบทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Thailand Green Design...
HomePro Go

โฮมโปร เดินหน้า CSR นำร่อง HomePro Go Green สร้างคุณค่าพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ โฮมโปร...
หมู่บ้าน "Tesla Town"

หมู่บ้าน “Tesla Town” ชุมชนอยู่อาศัยสุดกรีน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

นักพัฒนาในออสเตรเลีย ประกาศแผนก่อสร้าง หมู่บ้าน "Tesla Town" แห่งแรกของโลก บริเวณชานเมืองเมลเบิร์น...

ระบบปรับอากาศอัจฉริยะ โครงการ Kasikorn Business-Technology Group

ในปัจจุบันมีการเติบโตของชุมชนประชากรมากมาย ทำให้มีการบริโภคพลังงานเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นเทคโนโลยีต่าง ๆ ก็มีความเจริญก้าวหน้าเช่นกัน อาคาร Kasikorn Business...

Biophilic Design (ตอนที่ 1)

ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2558) เป็นปีที่โลกร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ มีสภาพอากาศแปรปรวน ฝนที่ตกน้อยมากจนเขื่อนและแม่น้ำแห้งขอด รวมถึงมีหน้าหนาว แต่ก็ร้อนไม่ต่างจากช่วงเวลาอื่น...

ท่องไปในเมืองแห่งอนาคตของ Panasonic Fujisawa Sustainable Smart Town

ชุมชนเมืองประกอบด้วยสภาพแวดล้อมที่มีผู้คนอยู่อาศัยร่วมกัน ถือเป็นแหล่งศูนย์รวมของการใช้ชีวิต สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย อาทิ ที่อยู่อาศัย...