Home Tags เพ้นท์สุขภันฑ์

Tag: เพ้นท์สุขภันฑ์

TOA สนับสนุนสีร่วมกิจกรรมเพ้นท์สุขภัณฑ์ครั้งที่ 7 ผลักดันเยาวชนไทยกล้าแสดงออกทางศิลป์

หากกล่าวถึงกิจกรรมเพ้นท์สุขภัณฑ์ในงานสถาปนิกแล้ว ต้องขอขอบคุณเหล่าผู้แสดงสินค้าที่คอยสนับสนุนกิจกรรมนี้ให้ดำเนินขึ้นจนประสบความสำเร็จเรื่อยมา และหนึ่งผู้สนับสนุนหลักที่อยู่คู่กับกิจกรรมนี้ทุกปีนั่นก็คือบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด...