Home Tags เอ็ชบีม

Tag: เอ็ชบีม

เอชบีม (H-Beam) และไอบีม (I-Beam) คืออะไร? แตกต่างกันอย่างไร?

0
ทั้งไอบีมและเอชบีมเป็นเหล็กรูปพรรณที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างสถาปัตยกรรมหรือโครงสร้างทางวิศวกรรมต่าง ๆ แม้จะมีชื่อและรูปร่างคล้ายคลึงกัน แต่คุณสมบัติและการนำไปใช้งานของทั้งสองแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เอชบีม (H-Beam) และไอบีม (I-Beam)...