Home Tags แกลเลอรี่

Tag: แกลเลอรี่

แกลเลอรี่

‘Taitung Aboriginal Gallery’ แกลเลอรี่ในไต้หวัน เครื่องหมายแสดงถึงวัฒนธรรมออสโตรนีเซียนดั้งเดิม

ไต้หวัน นับเป็นประเทศแห่งวัฒนธรรมออสโตรนีเซียน ทั้งยังเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือ พื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่ที่มีเรื่องราวทางวัฒนธรรมให้ค้นหามากที่สุด รูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบออสโตรนีเซียนค่อนข้างมีเอกลักษณ์ โดยถูกกำหนดมาจากสภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อมโดยรอบ...

นิทรรศการภาพถ่าย ‘ฝรั่งเศสในจินตนาการ – การเดินทางอันน่าอัศจรรย์’ โดย ไมอา ฟลอร์

0
สมาคมฝรั่งเศสจัดนิทรรศการภาพถ่าย “ฝรั่งเศสในจินตนาการ – การเดินทางอันน่าอัศจรรย์” โดย ไมอา ฟลอร์ นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวทางมรดกวัฒนธรรม ในประเทศฝรั่งเศส ไมอา...

นิทรรศการภาพถ่าย ‘มนุษย์และศาสนสถาน’

0
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ร่วมกับสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศจัดงานนิทรรศการภาพถ่าย...