Home Tags แบคทีเรีย

Tag: แบคทีเรีย

ชีวะคอนกรีต

นักจุลชีววิทยาชู “ชีวะคอนกรีต” ซ่อมแซมรอยร้าวเองได้ เพื่ออนาคตวงการก่อสร้าง

0
สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น เผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง ประเภท "คอนกรีต" ที่มีการใช้ในงานก่อสร้างมายาวนานกว่า 2,000 ปี...