Home Tags โครงการในพระราชดำริ

Tag: โครงการในพระราชดำริ

โครงการแก้มลิง

แก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วย “โครงการแก้มลิง” ตามพระราชดำริพ่อหลวง ร.๙

เป็นที่ทราบกันดีว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงคิดค้นโครงการในพระราชดำริต่าง ๆ เพื่อให้ความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ยาวนานถึง ๗๐...

“กังหันน้ำชัยพัฒนา” สุดยอดนวัตกรรม จากพระอัจฉริยภาพของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

เป็นที่ทราบกันดีว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น ทรงสละพระวรกายคิดค้นแนวทางช่วยเหลือคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยอยู่เรื่อยมา ดังที่เห็นตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ มากมาย และอีกหนึ่งโครงการที่สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ได้อย่างเด่นชัดก็คือ กังหันน้ำชัยพัฒนา ที่เป็นเครื่องมือบำบัดน้ำเสียด้วยการเติมออกซิเจนในอากาศลงไปในน้ำ...