Home Tags โฟมซีเมนต์

Tag: โฟมซีเมนต์

“บ้านโฟมซีเมนต์” ทางเลือกใหม่ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย

0
ในปัจจุบันการก่อสร้างอาคารในประเทศไทยเรานั้นดูเหมือนว่า ทางผู้รับเหมาก่อสร้างต้องการหาอะไรก็ได้ที่สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม ใช้แรงงานน้อยลงกว่าเดิม อันเป็นเหตุเพราะแรงงานเริ่มหาได้ยาก ส่วนเจ้าของบ้านนั้น ก็จะมองหาวัสดุหรือขบวนการก่อสร้างใหม่ๆ ที่สามารถลดความร้อนภายในอาคารลง...