Home Tags โรงแรมน้ำแข็ง

Tag: โรงแรมน้ำแข็ง

โรงแรมน้ำแข็ง

นอนหนาวสุดขั้วในโรงแรมน้ำแข็ง ‘Ice Hotel’ ตะลึงงันกับน้ำแข็งทั้งหลัง!

Ice Hotel โรงแรมน้ำแข็ง แห่งแรกของโลกที่สร้างด้วยหิมะและน้ำแข็งจากแม่น้ำทอร์น (Tor River) ก่อตั้งเมื่อปี...