Home Tags ในหลวง

Tag: ในหลวง

รับชมประติมากรรมขนาดยักษ์ พระบรมรูปพระพักตร์ในหลวง ร.9 ขนาดใหญ่ 9 เท่า ของพระองค์จริง ในกิจกรรม “ประติมากรกับการสร้างประติมากรรม”

ดังที่เคยกล่าวแนะนำกิจกรรม “ประติมากรกับการสร้างประติมากรรม” ภายในงานสถาปนิก'60 ให้ได้ทราบกันไปแล้วนั้น บทความนี้จะขอเล่าถึงผลงานประติมากรรมพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 ผลงานของศาสตราจารย์เกียรติคุณ...

E-Newsletter Vol.16

0
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วย “โครงการแก้มลิง” ตามรอยพ่อหลวง ร.๙