Home Tags ไม้บรรทัด

Tag: ไม้บรรทัด

อัพเดทนวัตกรรมประจำเดือนเมษายน 2016

รวมนวัตกรรมอัพเดทประจำเดือนเมษายน 2016 ที่มาพร้อมกับ 7 นวัตกรรมที่เอื้อประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน นวัตกรรมที่มาจากฝีมือการคิดค้นและพัฒนาจากมนุษย์เราเอง เพื่อให้ทุกคนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 1. ระบบผนังอาคารเขียว...