Home Tags ้บ้าน

Tag: ้บ้าน

บ้านทรงกระโจม

ใช้ชีวิตบั้นปลาย ณ บ้านทรงกระโจม ผสมผสานความเรียบง่ายระหว่างไม้กับคอนกรีต

สถาปนิกเมืองโตเกียว Issei Suma ออกแบบ บ้านทรงกระโจม 5 หลัง ให้ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นอาศัยหลังวัยเกษียณ...