Home Tags 3dwoodtextiles

Tag: 3dwoodtextiles

ปฏิวัติวงการเฟอร์นิเจอร์ด้วยไม้ที่โค้งงอได้ตามใจ

https://vimeo.com/342958882 Tesler Mendelovitch เป็นบริษัทที่รู้จักกันในด้านการทำงานไม้สิ่งทอ 3 มิติ ที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อน ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย...