Home Tags AEC

Tag: AEC

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เมืองใหม่กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (New Town & Special Economic Zone)

การกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล คสช. ทำได้ดีพอใช้ในภาวะเศรษฐกิจโลกผันแปรค่อนข้างมาก ซึ่งวิธีกระตุ้นไม่มีอะไรดีกว่า ‘รัฐบาลลงทุนด้านสาธารณูปโภค’ หรือ Infrastructure...
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

TCEB จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.กาญจนบุรี

0
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (Thailand Convention & Exhibition Bureau...

ณุศาศิริ เปิดแผนธุรกิจปี 59 พร้อมปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ดึงพันธมิตรต่างชาติเสริมทัพความแข็งแกร่ง เตรียมรับตลาดต่างประเทศ

0
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA เปิดแผนธุรกิจปี 59 เน้นจับตลาดต่างประเทศมากขึ้น ดึงพันธมิตรต่างชาติ...