Home Tags AirMountainbyAetherArchitects

Tag: AirMountainbyAetherArchitects

“Air Mountain” สถาปัตยกรรมพองลมอเนกประสงค์

0
สถาปัตยกรรมที่น่าสนใจเเละดึงดูดให้ผู้คนสนใจได้นั้น นอกจากจะมีความสวยงามเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์งานเเล้ว เเง่ของประโยชน์ในการนำมาใช้งานก็เป็นสิ่งที่สถาปนิกควรคำนึงถึงเช่นกัน สถาปัตยกรรมพองลมอย่าง “Air Mountain” เป็นผลงานทางสถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดยบริษัท Aether...