Home Tags BIM กับการก่อสร้าง

Tag: BIM กับการก่อสร้าง

Part IV: BIM กับขั้นตอนการทำงานและส่งมอบโครงการ

0
เดินทางมาถึงบทความในส่วนสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่อง BIM (Building Information Modeling) กันแล้ว ที่ผ่านมาทั้งหมด...

PART III: การส่งถ่ายข้อมูลระหว่างกัน และระเบียบวิธีการสร้าง BIM Model

0
ก่อนหน้าที่จะมาถึงบทความนี้ เราได้นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง BIM (Building Information Modeling) ไปเบื้องต้นแล้วเกี่ยวกับการทำความเข้าใจการจัดเตรียมโครงการ...

PART II: BIM กับแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างทีม

0
สืบเนื่องจากบทความก่อนหน้านี้ที่เราได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่อง การทำความเข้าใจเบื้องต้นกับการจัดเตรียมโครงการ BIM ที่บอกถึงวิธีการดำเนินงาน ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์การใช้งาน BIM...

PART I: ทำความเข้าใจกับการจัดเตรียมโครงการ BIM

0
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนโฉมหน้าการทำงานใหม่ให้กับหลากหลายอาชีพเป็นอย่างมาก ทางการแพทย์มีเครื่องมือใหม่ ๆ เข้ามาช่วยทุ่นแรง และมีประสิทธิภาพในการรักษาอย่างแม่นยำมากกว่าแต่ก่อน หรือจะเป็นอาชีพสื่อ...