Home Tags Bonded Cellulose Insulation

Tag: Bonded Cellulose Insulation

ทำความรู้จัก 5 นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่พัฒนาโดยคนไทย

ด้วยนวัตกรรมการก่อสร้างที่ล้ำสมัย ประกอบกับวัสดุก่อสร้างที่ถูกพัฒนาไปอีกขั้น สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้วัสดุที่หมุนเวียนได้ ช่วยให้ลดต้นทุนการก่อสร้างไปได้มากพอสมควร แต่ด้วยวัสดุบางประเภทยังมีการนำเข้าจากต่างประเทศส่งผลให้มีต้นทุนการก่อสร้างที่สูงมาก แต่คนไทยก็ไม่เป็นสองรองใครได้คิดค้น วิจัยและพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่จะช่วยลดต้นทุน...