Home Tags Camera

Tag: camera

HIP GLOBAL พร้อมโชว์ 10 เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยสำหรับสังคมยุคใหม่ใน ACT FORUM ’20 Design + Built

0
ปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก ตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งนอนหลับ จนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในปัจจุบันไปแล้ว ดังนั้นผู้ผลิตจึงคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อวิถีชีวิตของผู้บริโภค...

กล้Œอง IP Camera ยี่ห้Œอ iNNEKT รุ‹่น ZKI403V2P

0
กล้Œอง IP Camera ยี่ห้Œอ iNNEKT รุ‹่น ZKI403V2P ดŒ้วยความละเอียดสูงถึง...