Home Tags Chandelier

Tag: Chandelier

ผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วและแชนเดอร์เลีย จากแหล่งผลิตคุณภาพของสาธารณรัฐเช็ก

กล่าวได้เต็มปากว่า งานสถาปนิก'59 เป็นงานแสดงสินค้าที่รวบรวมวัสดุก่อสร้างชั้นนำจากทั่วโลกอย่างแท้จริง หากต้องการเลือกหาวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุดยอดของประเภทนั้น ๆ การมาเดินชมงานนี้จะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอน โดย CZECH...

สวยงาม หรูหรา มีสไตล์! กับการประกวดออกแบบแสงสว่าง และโคมไฟ Chandelierครั้งแรกในประเทศไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ (IBERD) ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็ก ประจำประเทศไทย โดยสำนักงานส่งเสริมการค้า CzechTrade...