Home Tags Construction

Tag: construction

มองรอบทิศธุรกิจก่อสร้างไทย

0
ท่ามกลางสถานการณ์การเติบโตของภาพรวมเศรษฐกิจไทย ที่ยังคงเดินหน้าไปได้ดีในหลายๆ ภาคส่วน ตามที่ได้มีการคาดการณ์กันไว้ว่าปี 2562 เศรษฐกิจไทยจะเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 4...