Home Tags Construction Management

Tag: Construction Management

เก่ากับใหม่ใครว่าอยู่ร่วมกันไม่ได้ “โฮมสเตย์ Xiangyuxiangyuan” สถาปัตยกรรมที่นำสิ่งเก่า-ใหม่มาผสานกันอย่างลงตัว

0
บ้าน หรือตึกที่ถูกทิ้งให้ร้าง คงจะดีถ้าถูกนำมาใช้ประโยชน์และกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง ซึ่งมันจะสามารถทำให้ได้ใช้พื้นที่ในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและเพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่นั้น ตลอดจนสามารถสร้างรายได้ได้อีกด้วย โฮมสเตย์ Xiangyuxiangyuan ณ...

Construction Quality Management (CQM) : การจัดการคุณภาพการก่อสร้าง

0
การจัดการคุณภาพงานก่อสร้างเป็นหัวข้อหนึ่งของงานก่อสร้างที่จะต้องมี เพราะเป็นการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐานและความสวยงามตามที่ผู้ออกแบบการจัดการคุณภาพงานก่อสร้างที่ดี เป็นการสร้างความมั่นใจในการก่อสร้างว่าจะดำเนินการตามแผนและข้อกำหนดเกี่ยวกับเวลาและงบประมาณที่กำหนด รวมถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัย จุดประสงค์การจัดการคุณภาพของงานก่อสร้างจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือมาตรฐานที่ใช้กัน หรือเป็นที่ยอมรับอย่างเหมาะสม สำหรับโครงการก่อสร้างที่มีคุณภาพ...