Home Tags DEmark Award 2020

Tag: DEmark Award 2020

คุยกับ “คุณประธาน” บก. art4d และกรรมการโครงการ DEmark Award 2020ถึงแนวคิด Circular Design, Cycle of Life ดีไซน์หมุนเวียนเปลี่ยนโลก

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่ม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดโครงการพิจารณาคัดเลือกสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2563 หรือ...