Home Tags Environment

Tag: Environment

3 สถาปัตยกรรม ‘GREEN WATERFALL’ ต่างแดนสุดล้ำที่ทำให้อาคาร และธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกัน

0
คนมากขึ้น ที่อยู่อาศัยก็มากขึ้นตาม หลายครั้งพื้นที่สีเขียวหดหายไป แต่ปรากฏการณ์นี้ก็วนลูป วนเวียนไปมา พอมนุษย์เริ่มตระหนักความสำคัญของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะมลพิษเพิ่มขึ้น ก็พยายามหาสีเขียวเข้าไปถม...