Home Tags Event calendar

Tag: event calendar

Urban SOS

‘Urban SOS Student Competition’ การประกวดไอเดียยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง

Aecom บริษัทด้านการออกแบบระดับโลก และ Van Alen Institute จัดการประกวดไอเดียยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองประจำปี ในชื่อ...
Warsaw Sports

Ctrl+Space จัดประกวดออกแบบสปอร์ตคอมเพล็กซ์ ‘Warsaw Sports Park’

Ctrl+Space เฟ้นหาผู้เข้าประกวดแบบ Warsaw Sports Park เพื่อปรับปรุงอาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์และ สวนสาธารณะในย่าน...
ภาษีทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง: แล้วเราจะเสียภาษีกันอย่างไร

0
การถกประเด็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติสำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2560 เราควรจะปรับปรุงร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ผ่าน ครม. อย่างไร และจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่หลังผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา และ...

การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ รุ่นที่ 25

0
แนวอบรม การบรรยาย + ดูงานส่วนราชการ และอสังหาริมทรัพย์แทบทุกประเภท รวมทั้งการอภิปรายกลุ่มทำรายงานและสอบวัดผล ฝึกปฏิบัติภาคสนาม...

หลักสูตรเทคนิคขายอสังหาฯ รุ่นที่ 20

0
หัวข้ออบรมหลักสูตรเทคนิคขายอสังหาฯ ภาวะตลาดกับการขายอสังหาริมทรัพย์: ตลาดอสังหาริมทรัพย์ล่าสุด ประเภทและราคาของอสังหาฯ ที่ขายดี ปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อประกอบการวางแผนการขาย การวางแผน และกลยุทธ์การขายอสังหาริมทรัพย์...

โครงการดูงาน: ท่องยุทธจักรกับจอมยุทธ์ ที่เขาใหญ่

0
ผู้ซื้อพบผู้ขาย เยี่ยมชมโรงงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมก่อสร้างกว่า 5 แห่ง จับคู่ทางธุรกิจ 2 วัน โรงงานอลูมเนียมนวัตกรรมเพื่องานสถาปัตยกรรมภายในภายนอก โรงงานบ้าน...

ดูงาน บ้านพักคนชรา Tokyo Elder Care and Rehabilitate

0
ดูงานบ้านพักคนชรา Tokyo Elder Care and Rehabilitate วันอาทิตย์ที่...
ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์

การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน รุ่นที่ 130

0
ภาคความรู้พื้นฐาน:  ตลาดอสังหาริมทรัพย์กับการประเมินค่าทรัพย์สินในปัจจุบัน ภาพรวมของภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่กระทบต่อ การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ การรังวัดตรวจสอบหาตำแหน่งที่ดิน การอ่าน - เขียนแบบแปลนอาคารเบื้องต้น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนแบบแปลนอาคารประเภทต่าง ๆ และข้อสังเกตจากวิศวกรที่เชี่ยวชาญการตรวจสอบอาคาร ภาคทฤษฎี:  หลักแห่งมูลค่าทรัพย์สินในเชิงสากล มูลค่าทรัพย์สินขึ้นอยู่กับอะไร...
วางแผนการตลาดอสังหาฯ

การวางแผนการตลาดอสังหาฯ รุ่นที่ 4

0
หัวข้ออบรม: จุดยืนและภาพลักษณ์โครงการ : การสร้างแบรนด์กับการพัฒนาแบบยั่งยืน การสร้างแบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์: เทคนิคการสร้างแบรนด์ กรณีศึกษา การบริหารฐานข้อมูลลูกค้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / การเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผู้เยี่ยมชมโครงการ การสำรวจเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจในสินค้า...
ประเมินค่าอาคารเขียว

เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 170: การประเมินค่าอาคารเขียวและสวนสาธารณะ

0
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกัน the BMAM EXPO Asia 2016...
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ รุ่นที่ 15

0
นักลงทุนอสังหาฯ ระดับมืออาชีพ พบ 10 ขั้นตอนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จ เพื่อความเป็นมืออาชีพในการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ทั้งกรณีซื้อมา-ขายไป พัฒนาโครงการ...
งบการเงินโครงการอสังหาฯ

ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาริมทรัพย์ (CF) รุ่นที่ 54

0
หลักสูตร Project Feasibility Study นี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถพิจารณาความเหมาะสม ความสามารถทางการเงินในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นความจำเป็นพื้นฐานที่ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้เกี่ยวข้องควรสามารถคำนวณได้เองในเบื้องต้น ทั้งนี้...
การบริหารงานก่อสร้าง

การบริหารงานก่อสร้าง (แนวราบ-แนวสูง) รุ่นที่ 18

0
การบริหารงานก่อสร้างแนวราบ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างในแต่ละส่วน และทราบถึงวิธีการกำหนดงวดงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง เพื่อการเจรจากับผู้รับเหมา และการจ่ายเงินงวดของสถาบันการเงิน...
ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์

วิเคราะห์การลงทุนอพาร์ทเม้นท์ รุ่นที่ 18

0
ลงทุนหอพัก อพาร์ทเม้นท์ คืนทุนกี่ปี การตั้งราคาเช่า การบริหาร หลักคำนวณการลงทุนและอัตราผลตอบแทน การเลือกซื้ออพาร์ทเม้นท์เก่า เพิ่มเสน่ห์ให้อพาร์ทเม้นท์ การบริหารสู้กับคู่แข่ง ระบบจัดการหอพัก 10,000 ยูนิค หัวข้ออบรมคอร์สสัมมนา สถานการณ์ตลาดอพาร์ทเม้นท์...
วิ่ง การกุศล

“วิ่งสร้างเมือง” Run for Better City

0
การรวมตัวกันของสถาปนิกแถวหน้าของเมืองไทย … เพื่อสร้างเมืองที่ดีขึ้น ด้วยสุขภาพที่ดีกว่า ในรูปแบบกิจกรรมเดิน/วิ่ง การกุศล รายได้สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมกายภาพสู่สังคมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 84...