Home Tags Exterior

Tag: Exterior

Exterior: งานอิฐทำมือสีธรรมชาติ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้พื้นที่และเป็นมิตรกับโลกโดย The NATURE7

ปกติเราจะพาตามดูงาน Interior สวย ๆ แต่หนนี้อยากให้มาดูงานแนว Exterior หรือตกแต่งนอกอาคารบ้าง...