Home Tags Fastbrick

Tag: Fastbrick

หุ่นยนต์ก่ออิฐ

“หุ่นยนต์ก่ออิฐ” ตอบโจทย์ปัญหาแรงงาน สร้างบ้านเสร็จใน 2 วัน

บริษัท Fastbrick Robotics จากออสเตรเลีย พัฒนา "หุ่นยนต์ก่ออิฐ" ตอบโจทย์ปัญหาค่าแรงงานก่อสร้างในอนาคต...