Home Tags Forum C

Tag: Forum C

ACT Forum’19 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ผ่านเวที “Forum C: The Innovation”

0
“ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง” เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับงานออกแบบและงานก่อสร้าง ก่อนจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของวัสดุ รวมถึงวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยทั่วไปงานก่อสร้างต่างต้องพบเจอกับปัญหาเรื่องของวัสดุมากมาย ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนวัสดุที่สูง หรือเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตอบโจทย์การใช้งานจริง...