Home Tags GLASTEN

Tag: GLASTEN

แสงสหมิตร

แสงสหมิตร ตอบรับงานสถาปนิก’60 อวดโฉมระบบประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ‘GLASTEN’ มาตรฐานยุโรป

บริษัท แสงสหมิตรสตีลเวิร์ค จำกัด (S-work) หนึ่งในเครือของแสงสหมิตร ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2549...
นวัตกรรมระบบประตูหน้าต่าง GLASTEN

นวัตกรรมระบบประตูหน้าต่าง GLASTEN แข็งแรงทนทาน ช่วยลดการใช้พลังงาน

นวัตกรรมระบบประตูหน้าต่าง GLASTEN เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ ซึ่งนอกจากจะเป็นอลูมิเนียมยูโรโปรไฟล์แล้ว ยังตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ทั้งด้านรูปแบบ...