Home Tags Green

Tag: Green

“Glasir” ฟาร์มแนวตั้งปลูกพืชแบบ AEROPONIC โมดูลใหม่ เพื่อการปลูกพืชผักในชุมชนและคนเมือง

0
วันนี้เมืองออกแบบที่อยู่อาศัยแนวตั้ง ผู้คนอยู่ตามคอนโดเพราะผู้คนหนาแน่น สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปคือการส่งสัญญาณเตือนว่าเรากำลังใกล้ถึงจุดขาดแคลนสีเขียวและ “อาหาร” เข้าไปทุกที เมืองกลายเป็นพื้นที่วิกฤตที่ผลิตอาหารเองไม่ได้ แต่ต้องรับมาจากพื้นที่รอบนอกเพราะไม่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม จากปัญหานี้เองจึงทำให้...

Natural Color นวัตกรรมแห่งความสวยงามที่คุ้มค่าต่อโลก…ต่อเรา

Natural Color สีแนวคิดใหม่ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติเป็นหลัก  ไม่ว่าจะเป็นหิน lime-stone, cement หรืออื่น...

ไอเดียแห่งดีไซน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรม Natural Color by JORAKAY ในงาน สภาสถาปนิก’19

ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเริ่มส่งผลกระทบต่อโลกและการใช้ชีวิต ทำให้หลายภาคส่วนตื่นตัวในการคิดค้นและหานวัตกรรมต่าง ๆ ในการช่วยลดมลภาวะและลดการทำลายสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในแวดวงสถาปัตยกรรม ที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้กันมากขึ้น และด้วยการ...