Home Tags High Roller

Tag: High Roller

สัมผัสแสงสียามค่ำคืนกับ High Roller ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลก ใจกลางนครลาสเวกัส

ในปัจจุบันนี้ชิงช้าสวรรค์ได้เข้ามามีบทบาทในเชิงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงยังเป็นแลนด์มาร์คที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ส่งผลให้มีการทุ่มงบประมาณแข่งขันออกแบบก่อสร้างสร้างชิงช้าสวรรค์ให้มีขนาดและสวยงามที่สุดเพื่อเป็นตัวชี้วัดถึงความก้าวหน้าทางวิศวกรรมและศักดิ์ศรีของความเป็นมหาอำนาจ ดังเช่นชิงช้าสวรรค์ High Roller ที่เป็นผลงานทางวิศวกรรมอันสะท้อนให้เห็นถึงความศิวิไลของเมืองลาสเวกัส...