Home Tags HydroPonic

Tag: HydroPonic

“Glasir” ฟาร์มแนวตั้งปลูกพืชแบบ AEROPONIC โมดูลใหม่ เพื่อการปลูกพืชผักในชุมชนและคนเมือง

0
วันนี้เมืองออกแบบที่อยู่อาศัยแนวตั้ง ผู้คนอยู่ตามคอนโดเพราะผู้คนหนาแน่น สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปคือการส่งสัญญาณเตือนว่าเรากำลังใกล้ถึงจุดขาดแคลนสีเขียวและ “อาหาร” เข้าไปทุกที เมืองกลายเป็นพื้นที่วิกฤตที่ผลิตอาหารเองไม่ได้ แต่ต้องรับมาจากพื้นที่รอบนอกเพราะไม่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม จากปัญหานี้เองจึงทำให้...