Home Tags LEGO Architecture

Tag: LEGO Architecture

PART II: ย้อนวัยเยาว์ ชวนดูตัวต่อ 25 แบบจาก LEGO งดงามด้วยงานสถาปัตยกรรมที่ทำเองได้ที่บ้าน

พาร์ทนี้เราจะมาต่อกันที่ตัวต่อ LEGO เน้นไปในเชิงสถาปัตยกรรมที่เหลืออยู่ จากพาร์ทที่แล้วคงพอจะเดาได้บ้างแล้วว่า จะมีงานสถาปัตยกรรมที่ไหนบ้างที่ถูกเจ้า LEGO ย่อส่วนให้กลายมาเป็นของเล่นเสริมสร้างจินตนาการ...

PART I: ย้อนวัยเยาว์ ชวนดูตัวต่อ 25 แบบจาก LEGO งดงามด้วยงานสถาปัตยกรรมที่ทำเองได้ที่บ้าน

LEGO เป็นหนึ่งในชุดของเล่นที่ไม่ว่าใครก็ตามต้องรู้จักและชื่นชอบในการต่อตัวต่อเป็นรูปทรงต่าง ๆ อย่างมาก ซึ่งหากจำความกันได้ LEGO ในสมัยก่อนอาจจะเป็นของเล่นของเด็กที่ช่วยเพิ่มทักษะการคิด...