Home Tags Lighting

Tag: lighting

“New Light for New Normal” จาก L&E ที่เป็นมากกว่าแสงสว่างในงาน ACT FORUM ’20 Design + Built

0
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างซึ่งพลิกการดำเนินชีวิตของมนุษย์เกือบทุกด้าน ส่งผลให้เกิดเป็นวิถีชีวิตใหม่ที่มีความต้องการใหม่ ๆ ขึ้นมามากมายในตลาด ซึ่งรวมไปถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเองก็ต้องเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อโจทย์ที่ต้องแก้ในปัจจุบัน และ “แสงสว่าง”...

ประหยัดพลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร ด้วยนวัตกรรมโคมไฟโซลาร์เซลล์จาก LED ONHOME ใน ACT FORUM ’20 Design + Built

0
แสงสว่างมีบทบาทในชีวิตของมนุษย์มาเนิ่นนาน และก่อเกิดเป็นเทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ มากมายตามยุคตามสมัย เกิดเป็นการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งในปัจจุบันกระแสการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นเป็นสิ่งที่ถูกยกขึ้นเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ผลิตควรคำนึงถึงเป็นอันดับต้น...

พบ “123 COLOUR” บริการด้านจอภาพ แสง สี การจัดอีเวนต์แบบครบวงจรใน ACT FORUM ’20 Design + Built

0
เทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นมามากมายให้เราเลือกสรรตามความต้องการและความเหมาะสม แต่คงจะดีหากมีการบริการในสิ่งเหล่านั้นอย่างครบครัน เพื่อให้เราได้รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ ได้รู้จักสิ่งที่เราไม่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น...

พลิกโฉมดีไซน์และฟังก์ชันการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเดิม ด้วยผลิตภัณฑ์จาก“ACE LIGHTING” ในงาน ACT FORUM ’20 Design + Built

0
สวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับไฟหลาย ๆ อย่าง ทุกคนคงคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วทั้งเรื่องของดีไซน์และฟังก์ชันการใช้งาน แต่ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งสวิตช์ไฟและปลั๊กไฟเหล่านั้นจะถูกออกแบบให้มีดีไซน์ที่สวยงามเสมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่ง...

Smart Pole for Smart City นวัตกรรมที่เป็นยิ่งกว่าเสาไฟให้แสงสว่างจาก “LIGMAN Lighting” ในงานACT FORUM ’20 DESIGN + BUILT

0
แสงสว่างถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อชีวิตมนุษย์ทั้งในด้านความปลอดภัย ชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงเป็นความสวยงามให้แก่ที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่แวดล้อมซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์อีกทอดหนึ่ง จึงมีนวัตกรรมเกิดขึ้นมากมายนับไม่ถ้วนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมไปถึงการสร้างเมืองของเราให้น่าอยู่ ด้วยความมุ่งมั่นของ “คุณศักดิ์ชาย มานะวงศ์สกุล”...

LIGMAN Inspired by nature การผสมผสานกันระหว่างโคมไฟ และแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ

0
LIGMAN Lighting ผู้ออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายโคมไฟครบวงจร ทั้งโคมไฟภายในและภายนอกอาคารมามากกว่า 24...

MINIMALISM for WHITE SPACE DESIGN

0
White Canvas + Playing with Space +...